Information- och kommunikation

Mål

  • att med olika uttrycksformer, se till att Kils GK presenteras på ett sådant sätt att det på ett positivt sätt bidrar till klubbens utveckling
  • att kontinuerligt säkerställa att klubbens information är aktuell och saklig och presenteras på ett lättillgängligt sätt
  • att utgöra klubbens samordnande funktion, framför allt gällande externa informations- och kommunikationsfrågor
  • att i informations- och kommunikationsfrågor vara en servicefunktion för klubbchefen, styrelsen, kommittéerna, personal samt medlemmar
  • att hantera klubbens hemsida
  • att hantera klubbens Facebooksida

Kontakta oss

Kontakt

Kils GK Skärningsberg
665 91 Kil

ÖPPETTIDER
Kansli: vardagar 9-15
Obemannat vissa tider. Nås via telefon.
Shop:
Stängd för säsongen
0554-407 05 / 070-661 36 66
Magnus.Barth@kilsgk.se