Bankommitté

Cermit Bäcklund, Greger Norlin, Ninni Berndtsson,Tomas Mogren.

Ansvarar för utveckling och skötsel av golfbanan. Ta emot och tillvarata medlemmars synpunkter  kring vår  bana. Engagera medlemmar till ideellt arbete.

Ideellt arbete på banan

Klubben behöver komplettera de anställdas banarbete med ideellt för att ha en bana i utmärkt skick.

Det ideella görs i form av

  • Hålvärdsarbete
  • Bunkergänget
  • Banutvecklingsarbete

Alla dessa former räknas som hålvärdsarbete och din insats belönas med återbetalning av de 300- 600 kr som ingick i årsavgiften.

Banutvecklingsarbete

Inom denna ram kommer vi att utföra en del utvecklings och underhålls arbete på banan under säsongen.
Till detta behöver vi ideella krafter till hjälp.
Kontakta Cermit Bäcklund 070-2113520 eller kansli om du kan vara med vid något tillfälle

Ansvarig : Cermit Bäcklund

Hålvärdslag

Är du intresserad av att ingå i ett hålvärdslag?
Bra, då kan du anmäla dig till Greger Norlin, tfn 0554-180 31 eller e-post: greger.norlin@live.se
Som medlem i ett hålvärdslag ställer du upp på minst tre arbetskvällar á 2,5 timme under säsongen.
Du som redan är med i ett lag behöver inte anmäla dig igen.
Hålvärdar
Ansvarig : Greger Norlin

Bunkergänget

Bunkergänget är en variant av hålvärdslag men jobbar enbart med bunkrar , över hela banan.
Syftet är att höja standarden på  banans bunkrar till samma nivå som övriga delar.
Är du intresserad av att ingå i bunkergänget?
Bra, då kan du anmäla dig till
Lars-erik Sundström, tfn 073-825 32 57 eller e-post: lasse45@telia.com

De som redan är vidtalade behöver inte anmäla sig igen.
Ansvarig : Lars-Erik Sundström

Kontakta bankommitten

Kontakt

Kils GK Skärningsberg
665 91 Kil

ÖPPETTIDER
Kansli: vardagar 9-15
Obemannat vissa tider. Nås via telefon.
Shop:
Stängd för säsongen
0554-407 05 / 070-661 36 66
Magnus.Barth@kilsgk.se