Mål

Inriktningsmål

Kils Golfklubb skall erbjuda...

 • sina medlemmar möjlighet till golfspel på en golfbana av hög kvalitet
 • sina medlemmar möjlighet att utveckla sin talang för golfspel
 • sina medlemmar möjlighet att utföra framträdande idrottsprestationer
 • sina medlemmar möjlighet till utveckling av ledaregenskaper
 • spelare från andra klubbar möjlighet, att mot avgift, spela på klubbens bana.

Verksamhetsmål

Kils Golfklubb skall...

 • erbjuda sina medlemmar möjlighet till träning och spel utifrån vars och ens förutsättningar 
 • göra prioriteringar så att ekonomiska och personella resurser avsätts för att barn och ungdom skall erbjudas subventionerad träning av hög kvalitet.

Ekonomiska mål

Kils Golfklubbs styrelse skall…

 • planera för och hantera ekonomin så att utrymme finns för avskrivningar
 • sträva efter att likvida medel finns för oförutsedda utgifter
 • se till att klubbens finansiering löses via obligationer, medlemsavgifter, sponsring och gästspelares spelavgifter
 • se till att resurser finns för subventionering av ungdomars träning
 • se till att medlemsavgiften hålls på en så låg nivå, att alla människor ges möjlighet att delta i golfspelet oavsett ekonomiskt status.

Sponsring och gästspelares spelavgifter skall utgöra ett komplement till huvudfinansieringen.

Etiskt/Sociala mål

Kils Golfklubb skall …

 • kännetecknas av gott kamratskap, solidarisk medlemsanda, god sportsmannaanda och såväl jämlikhet som jämställdhet.

Uppföljning

Kils Golfklubbs styrelse skall…

 • löpande följa upp målen och kontinuerligt presentera resultaten. 

 

Kontakt

Kils GK Skärningsberg
665 91 Kil

ÖPPETTIDER
Kansli: vardagar 9-15
Obemannat vissa tider. Nås via telefon.
Shop:
måndag-tisdag: stängt
onsdag-torsdag: 9-15
fredag: stängt
lördag-söndag: 9-15
Avvikelser kan förekomma.
0554-407 05 / 070-661 36 66
Magnus.Barth@kilsgk.se